Termes i condicions d'ús

Condicions de la reserva "Família Intrèpida"

L’organització es reserva el dret de canviar qualsevol de les activitats programades en cas de mal temps o causes majors.

Els nens i infants han de tenir l’edat indicada durant la realització del cap de setmana.

Tots els trajectes, tant per arribar i marxar de l’alberg, com per fer les activitats aniran a càrrec de les famílies (ja sigui amb vehicles propis o transport públic).

Per a la realització d’aquest programa caldrà un mínim de 16 persones (inclòs adults + nens). L’aforament màxim del programa és d’unes 24 persones (sense comptar els infants).

En el cas que no s’arribi a aquest mínim, l’organització proposarà a les famílies inscrites canviar la data o canviar a un altre alberg. En el cas que la família no pugui cap de les dues opcions, es retornarà l’import íntegre del pack.

En el cas que la família no pugui assistir al programa per causes alienes a l’organització, podrà canviar de cap de setmana i/o d’alberg. En cas que la família vulgui anul·lar la seva estada, es seguirà la política d’anul·lació.

Política d'anul.lació

La política d’anul·lació segueix allò establert per l’article 18 , del Decret 148/2012, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges.

 En tot moment el consumidor pot desistir del viatge combinat sol·licitat o contractat, i té dret al retorn de les quantitats que hagi abonat, però haurà d’indemnitzar l’agència de viatges en les quanties que seguidament s’indiquen:

Abonarà les despeses de gestió, les d’anul·lació degudament justificades, si s’escau, i una penalització consistent en el 5% de l’import total del viatge, si el desistiment es produeix amb més de 10 i menys de 15 dies d’antelació a la data de començament del viatge; el 15% entre els dies 3 i 10, i del 25% dins les 48 hores anteriors a la sortida.

- Si no es presenta a l’hora prevista per a la sortida, no tindrà dret a cap retorn de la quantitat abonada, excepte que hi hagi un acord entre les parts en altre sentit.